اهداف، وظایف و دستاوردهای حوزه مدیریت

دفترمدیر:

1. نظارت بر گردش مکاتبات درکلیه قسمت‌های مدرسه .
2. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، ماموریت ها و بازدیدها .
3. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه .
4. پاسخگویی به مراجعین حضوری و غیرحضوری .
5. گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی .
6. تهیه گزارش‌های دوره‌ای و  موردی جهت ارجاع به مراکز ذیربط  .
7. تهیه، تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات جلسات .
8. رصد و پایش اطلاعات و تهیه گزارشات دوره ای .
9. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در ماموریت های بین بخشی.

فناوری:

1. انجام کلیه خدمات نرم افزاری و سخت‌افزاری مربوط به رایانه‌های مدرسه .
2. حفظ و نگهداری و نظارت بر سیستم شبکه داخلی مدرسه. (سخت افزاری و نرم افزاری)  .
3. نظارت و پیگیری بر کلیه امور مربوط به سایت‌های مرتبط با امور مدرسه .
4. ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط  .
دبیرخانه:
1. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی .
2. تهیه پیش نویس، تایپ نامه‌ها، تهیه مستندات مورد نیاز حسب مورد و انجام پیگیری لازم در این خصوص .
3. تهیه وتنظیم بانک اطلاعات از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و ثبت و ضبط اطلاعات روزانه در آن .

بایگانی:

1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط، دستورالعمل‌ها و اصول طبقه بندی .
2. تشکیل پرونده برای طلاب، همکاران مدرسه .
3. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز  .
4. آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و غیره .
5. ارائه خدمات به اساتید، طلاب و همکاران .