فرم درج موضوعات پژوهشی اساتید مدرسه علمیه معصومیه

قابل توجه اساتید معزز؛

با توجه به رویکرد جدید معاونت پژوهش مدرسه علمیه معصومیه مبنی بر مشارکت گسترده اساتید در امر پژوهش به خصوص همراهی و راهنمایی طلابی که دارای درسپژوهشی در موضوعات ادبیات، اصول، عقاید و فقه می‌باشند، خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.