حضور و غیاب در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

حضور و غیاب در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

طلاب محترم در صورت داشتن عذر و ابتلا به کرونا، ضمن پیگیری درس در فضای مجازی، موظف به اطلاع دادن به اداره آموزش و استادان خود می باشند.

برگزاری حضوری دروس در سال تحصیلی جدید

برگزاری حضوری دروس در سال تحصیلی جدید

شرکت حضوری طلابی که در کلاسهای حضوری ثبت نام کرده‌اند، از اول آبان‌ماه الزامی است؛ حجره فقط به طلابی تعلق خواهد گرفت که حداقل دوز اول واکسن کرونا را تزریق کردند.

ثبت حضور و غیاب در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه

ثبت حضور و غیاب در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه

طلبه موظف است، در هر جلسه درسی، نسبت به ثبت حضور خود در سامانه اقدام نماید؛ ثبت حضور تا 15دقیقه از ساعت اعلام شده در برنامه درسی، مقدور می باشد.

ثبت حضور و غیاب در سامانه الکترونیکی (LMS) مدرسه

ثبت حضور و غیاب در سامانه الکترونیکی (LMS) مدرسه

با توجه به سوالات اساتید و طلاب محترم در مورد ثبت حضور و غیاب در سامانه الکترونیکی مدرسه؛ بدینوسیله مصوبات اخیر شورای محترم آموزش مدرسه نسبت به ثبت حضور و غیاب به استحضار اساتید و طلاب محترم می رسد.