امتحان شفاهی پایه سوم و ششم در فروردین ماه 1401

امتحان شفاهی پایه سوم و ششم در فروردین ماه 1401

امتحان شفاهی پایه سوم و ششم برگزار می گردد؛ طلاب پایه سوم و ششم  که قصد دارند فروردین ماه در امتحان شفاهی شرکت کنند، جهت ثبت نام تماس حاصل نمایند.

برگزاری امتحان شفاهی پایه سوم و ششم در مهر ماه

برگزاری امتحان شفاهی پایه سوم و ششم در مهر ماه

طلاب پایه سوم و ششم  که قصد دارند مهرماه ماه در امتحان شفاهی شرکت کنند، جهت ثبت نام روز 26 و 27 شهریور ماه به امور امتحانات مراجعه نمایند.

امتحان شفاهی شهریور ماه ویژه طلاب پایه ششم

امتحان شفاهی شهریور ماه ویژه طلاب پایه ششم

امتحان شفاهی ویژه طلاب پایه ششم برگزار می گردد، طلابی که قصد شرکت در امتحان شفاهی را دارند به امور امتحانات مراجعه نمایند.

امتحان شفاهی تیرماه ویژه طلاب پایه سوم و ششم

امتحان شفاهی تیرماه ویژه طلاب پایه سوم و ششم

طلاب پایه سوم و ششم  که قصد دارند تیر ماه در امتحان شفاهی شرکت کنند، جهت ثبت نام روز 12 تیر ماه به امور امتحانات مراجعه نمایند.

ثبت نام  امتحان شفاهی پایه سوم و ششم در خرداد ماه 1399

ثبت نام امتحان شفاهی پایه سوم و ششم در خرداد ماه 1399

طلاب پایه سوم و ششم  که قصد دارند خرداد ماه در امتحان شفاهی شرکت کنند، جهت ثبت نام روز 29 خرداد ماه به امور امتحانات مراجعه نمایند.

جزئیاتی از آزمون شفاهی سطح یک و دروس امتحانی

جزئیاتی از آزمون شفاهی سطح یک و دروس امتحانی

دروسي كه در پايه هاي 3 و 6 امتحان شفاهي دارد.