برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 99 – 1398 مدرسه علميه معصوميه

برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 99 – 1398 مدرسه علميه معصوميه

معاون آموزش مدرسه: امتحانات نيمسال اول مدرسه علمیه معصومیه از 7 دی ماه شروع خواهد شد.

زمان برگزاری امتحان دروس مطالعاتی پایه ششم

زمان برگزاری امتحان دروس مطالعاتی پایه ششم

مواد امتحانات مطالعاتي پايه 6و تاريخ برگزاري آن قبل از نيم سال اول

امتحان تجويد پايه اول مدرسه علمیه معصومیه

امتحان تجويد پايه اول مدرسه علمیه معصومیه

امتحان درس تجوید وروديهاي 1398 و طلابي كه اين درس را انتخاب كرده اند.

صفحه 2 از 2«12