اول اسفندماه تعطیلی کلیه دروس و مدارس علمیه

اول اسفندماه تعطیلی کلیه دروس و مدارس علمیه

با توجه به لزوم احتیاط در خصوص بیماری کرونا، حسب اعلام استانداری و نظر مدیر محترم حوزه، پنجشنبه اول اسفند ماه، کلیه دروس و مدارس تعطیل می باشد.