شروع ثبت نام دوره آموزش مکالمه عربی، انگلیسی و اسپانیایی

شروع ثبت نام دوره آموزش مکالمه عربی، انگلیسی و اسپانیایی

ثبت نام جدید دوره آموزش مکالمه عربی، انگلیسی و اسپانیایی از اول بهمن تا 6 بهمن ادامه دارد؛ جهت ثبت نام به مرکز زبان مدرسه مراجعه کنید.

دوره آموزش زبان انگلیسی

مرکز زبان مدرسه علمیه معصومیه در آذر ماه دوره زبان انگلیسی برگزار می کند.