ضدعفونی اماکن مدرسه جهت برگزاری امتحانات خرداد ماه

ضدعفونی اماکن مدرسه جهت برگزاری امتحانات خرداد ماه

کلیه اماکن مدرسه از قبیل کتابخانه، آشپزخانه ها، سرویس های بهدشتی، حمام ها، راهروها و … ضدعفونی شده و هر روز ضدعفونی می گردد؛ مقدمات برگزاری امتحانات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی فراهم گردید.

تعمیر و اصلاح شبکه برق ساختمان مرکز مشاوره مدرسه

تعمیر و اصلاح شبکه برق ساختمان مرکز مشاوره مدرسه

شبکه برق ساختمان مرکز مشاوره که دچار مشکل فنی شده بود و گاهی دچار قطعی برق می شد، این مشکل برطرف و تعمیر شد.

ثبت نام پارکینگ مدرسه

ثبت نام پارکینگ مدرسه

جهت استفاده از پارکینگ مدرسه و دریافت کارت تردد به مدیریت داخلی مدرسه مراجعه نمایند.