قوانین و مقررات پست الکترونیک سازمانی (رایانامه)  مدرسه علمیه معصومیه

قوانین و مقررات پست الکترونیک سازمانی (رایانامه) مدرسه علمیه معصومیه

سامانه وب‌میل مدرسه به طور کامل از زبان فارسی پشتیبانی می‌نماید؛ جهت راهنمایی در خصوص تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و احیانا آموزش تغییر پسورد؛ راهنمای pdf را مطالعه نمائید.