موضوعات پيشنهادي ویژه پرونده علمي و مقاله نویسی

موضوعات پيشنهادي ویژه پرونده علمي و مقاله نویسی

معاونت پژوهشی مدرسه علمیه معصوصومیه، فهرست موضوعات پیشنهادی  برای تشکیل پرونده علمی و مقاله نویسی ویژه ادبیات عرب، کلام، تقریر نویسی و خلاصه نویسی ارائه داده است.

کارگاه پرونده علمی و مقاله نویسی

کارگاه پرونده علمی و مقاله نویسی

جهت آشنایی طلاب با شیوه نگارش مقاله نویسی، کارگاه پرونده علمی و مقاله نویسی توسط استاد حسین زاده برگزار می گردد.

راه اندازی صفحه پژوهشی در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه علمیه معصومیه

راه اندازی صفحه پژوهشی در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه علمیه معصومیه

به منظور ایجاد یک بستر رسمی و آسان برای ارتباط بین اساتید راهنمای پژوهشی و طلّاب پژوهشگر صفحه پژوهشی در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه علمیه معصومیه ایجاد شده است.

آغاز ثبت نام کارگاه آشنایی با نرم افزار word

آغاز ثبت نام کارگاه آشنایی با نرم افزار word

معاونت پژوهش در نظر دارد در آذز ماه سال تحصیلی جاری یک دوره کارگاه آموزش word برگزار نماید.