آغاز ثبت نام کارگاه آشنایی با نرم افزار word

آغاز ثبت نام کارگاه آشنایی با نرم افزار word

معاونت پژوهش در نظر دارد در آذز ماه سال تحصیلی جاری یک دوره کارگاه آموزش word برگزار نماید.