کارگاه آموزش سریع تایپ ده انگشتی برگزار می شود.

کارگاه آموزش سریع تایپ ده انگشتی برگزار می شود.

معاونت پژوهشی مدرسه در آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاری کارگاه تایپ ده انگشت می نماید.

کارگاه آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی نور

کارگاه آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی نور

کارگاه آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی نور توسط استاد زارع پور در مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود.

کارگاه آشنایی با فقه الحدیث

کارگاه آشنایی با فقه الحدیث

کارگاه فقه الحدیث توسط استاد شاه حسینی در مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود.

کارگاه روش تحقیق در کلام برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق در کلام ویژه طلاب پایه پنجم توسط استاد جبرئیلی و استاد علایی نژاد برگزار می گردد.