کانون لغت فرصتی مناسب برای پژوهش در لغات قرآن کریم و احادیث

کانون لغت فرصتی مناسب برای پژوهش در لغات قرآن کریم و احادیث

معاونت پژوهشی مدرسه کانون لغت را تشکیل می دهد و آخرین فرصت ثبت نام در این کانون 27 بهمن ماه می باشد؛ شروع برنامه های این کانون از اوایل اسفند ماه خواهد بود.

عضویت در کانون آموزش نویسندگی مدرسه علمیه معصومیه

عضویت در کانون آموزش نویسندگی مدرسه علمیه معصومیه

کانون آموزش نویسندگی زیر نظر استاد محقق فر از اساتید برجسته حوزه در عرصه نویسندگی راه اندازی شد.