اطلاعیه ثبت‌نام دوره تابستانی احیاء 6 (تابستان 1402)

اطلاعیه ثبت‌نام دوره تابستانی احیاء 6 (تابستان 1402)

ثبت نام قطعی دوره تابستانی احیاء 6 مدرسه علمیه معصومیه تابستان 1402

 دوره تابستانه رویش های پیشران

 دوره تابستانه رویش های پیشران

دوره تابستانه رویش های پیشران

 ویژه دانش آموزان پسر پایه های تحصیلی ششم تا دهم

 مهلت ثبت نام: تا پانزدهم خردادماه

اطلاعیه ثبت‌نام دوره تابستانی احیاء 5 (تابستان 1401)

اطلاعیه ثبت‌نام دوره تابستانی احیاء 5 (تابستان 1401)

ثبت نام قطعی دوره تابستانی احیاء 5 مدرسه علمیه معصومیه تابستان 1401