دوره‌های آموزش پیش از ازدواج (PME) ویژه طلاب مجرد

دوره‌های آموزش پیش از ازدواج (PME) ویژه طلاب مجرد

معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات و معاونت تهذیب و تربیت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به منظور برگزاری دوره‌های آموزش پیش از ازدواج (PME) برای طلاب مجرد قرارداد همکاری امضا کردند.

اتاق مشاوره پژوهشی؛ راهنمایی برای ورود به عرصه پژوهش و تحقیق

اتاق مشاوره پژوهشی؛ راهنمایی برای ورود به عرصه پژوهش و تحقیق

مشاوره پژوهشی در راستای ارتقاء سطح کیفی تحقیقات کلاسی و مقالات طلاب در اتاق معاونت پژوهشی راه اندازی گردید.