جلسه پرسش و پاسخ با مدیر تدوین متون درسی حوزه

جلسه پرسش و پاسخ با مدیر تدوین متون درسی حوزه

به مناسبت هفته پژوهش جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیر محترم مرکز تدوین متون درسی حوزه در آذر ماه برگزار گردید.