کارگاه آشنایی با فقه الحدیث

کارگاه آشنایی با فقه الحدیث

کارگاه فقه الحدیث توسط استاد شاه حسینی در مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود.

کارگاه روش تحقیق در کلام برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق در کلام ویژه طلاب پایه پنجم توسط استاد جبرئیلی و استاد علایی نژاد برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق فقه 11 برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق در فقه ویژه طلاب پایه ششم برگزار می شود.

کارگاه روش تحقیق پایه ششم نحو 7

کارگاه روش تحقیق پایه ششم نحو 7

کارگاه الزامی روش تحقیق کلاسی ویژه طلاب پایه سوم برگزار شد.

کارگاه روش تحصیل در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

کارگاه روش تحصیل در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

استاد عالم زاده نوری: یکی از مهمترین هدف طلبه تحصیل و دانش پژوهی است، این هدف نیز زیربنای همه فعالیت های طلاب در آینده است.

برگزاری اولین دوره از سلسله نشست های هنر و رسانه

برگزاری اولین دوره از سلسله نشست های هنر و رسانه

اولین دوره از سلسله نشست های هنر و رسانه با حضور استاد صدرایی عارف و استاد موتورچی در اردیبهشت ماه برگزار شد.

صفحه 4 از 4«1234