بزرگداشت شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه

بزرگداشت شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه

مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه با روایتگری سردار احمدیان از راویان دفاع مقدس برگزار می شود.