شروع دوره مبانی رشد و تربیت اسلامی؛ با رویکرد قرآنی و روایی توسط استاد عباسی ولدی

شروع دوره مبانی رشد و تربیت اسلامی؛ با رویکرد قرآنی و روایی توسط استاد عباسی ولدی

با همکاری موسسه مفتاح و مدرسه علمیه معصومیه(س) دوره «مبانی رشد و تربیت اسلامی؛ با رویکرد قرآنی و روایی» توسط استاد عباسی ولدی از 28 دی ماه شروع شد.

دوره مبانی رشد و تربیت اسلامی؛ با رویکرد قرآنی و روایی توسط استاد عباسی ولدی

دوره مبانی رشد و تربیت اسلامی؛ با رویکرد قرآنی و روایی توسط استاد عباسی ولدی

موسسه مفتاح و مدرسه علمیه معصومیه(س) با توجه به نیاز و درخواست‎ های متعدد مخاطبین حوزوی و هم‎چنین جامعه‎ ی تربیتی کشور کلاس «مبانی رشد و تربیت اسلامی؛ با رویکرد قرآنی و روایی» را برگزار می‌کند.