بازدید طلاب مدرسه علمیه معصومیه از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

بازدید طلاب مدرسه علمیه معصومیه از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

طلاب مدرسه علمیه معصومیه در هفته جاری از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بازدید کردند.