برگزاری امتحان مرحله اول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

برگزاری امتحان مرحله اول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

آزمون مرحله اول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری با محوریت کتب آزادی معنوی، نبرد حق و باطل، قیام و انقلاب مهدی در آذر ماه برگزار شد.

جلسه تبیین سیر جدید طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

جلسه تبیین سیر جدید طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

دفتر طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری مدرسه علمیه معصومیه در راستای سیر جدید این طرح جلسه تبیین با سخنرانی استاد اشتری از اساتید معزز طرح، روز یکشنبه 3آذر ماه 98 برگزار نمود.

طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره) در سال 98 کلید خورد

طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره) در سال 98 کلید خورد

ثبت نام طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره) در سال 98