شرایط دریافت تسهیلات زیارت مشهد مقدس ویژه طلاب مدرسه

شرایط دریافت تسهیلات زیارت مشهد مقدس ویژه طلاب مدرسه

طلابی که در اردوی مشهد مقدس ثبت نام کرده اند، جهت دریافت وام ملازمان حرم به دفتر فرهنگی مدرسه مراجعه کنند.