برنامه گروه ورزشی شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه

برنامه گروه ورزشی شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه

از مهمترین برنامه های گروه ورزشی شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه، ثبت نام آموزش شنا با تخفیف ویژه می باشد که تا 10 بهمن امکان ثبت نام وجود دارد.