ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی حوزه های علمیه گرامی داشت شهید سردار سلیمانی

ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی حوزه های علمیه گرامی داشت شهید سردار سلیمانی

آخرین فرصت ثبت نام در ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی حوزه های علمیه، گرامیداشت شهید سردار سلیمانی تا 16 بهمن ماه می باشد.