روایت خوانی از کتاب اصول کافی

روایت خوانی از کتاب اصول کافی

صوت و پاورپوینت روایت خوانی کافی، کتاب فضل العلم، باب5 حدیث5

ترویج فهم کافی؛ برنامه هفتگی حدیث خوانی کتاب شریف کافی

ترویج فهم کافی؛ برنامه هفتگی حدیث خوانی کتاب شریف کافی

برنامه حدیث خوانی در راستای ترویج فهم کافی که هر هفته روزهای سه شنبه برگزار می شود نیاز به خادمین افتخاری دارد.