طرح ملازمان حرم مدرسه علمیه معصومیه

طرح ملازمان حرم مدرسه علمیه معصومیه

طرح ملازمان حرم با هدف ایجاد بستر مناسب جهت کمک به تشرف طلاب مدرسه به زیارت اربعین، از سال گذشته باهمکاری عده ای از طلاب فعال مدرسه راه اندازی گردید.