یاسر آقانصیری

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی مکانیک

حوزوی: سطح 4

سوابق تدریس:

صرف (صرف ساده، دانش صرف، کارگاه صرف) ، نحو (مقدماتی، صمدیة، سیوطی، مغنی)، اصول (الاساس)