اکبر بیگی هرچگانی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی ارشد

حوزوی: سطح 3 درس خارج

سوابق تدریس:

احکام و آموزش فقه

تألیفات:

شخصیت شناسی طلحه و زبیر با تاکید برنهج البلاغه

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

تبلیغ از سال ۱۳۷۹ تقریبا اکثر مناسبتهای تبلیغی مانند ماه محرم صفر و رمضان ایام اعتکاف دهه فاطمیه