حمیدرضا بیگدلی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: دکتری

حوزوی: سطح سه، درس خارج

سوابق تدریس:

حوزه علمیه قم

دانشگاه ادیان و مذاهب

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه علوم و معارف

دانشگاه علوم و معارف جامعه المصطفی

تألیفات:

التمهید فی الادب الفارسی
فلسفه تاریخ – ترجمه

مقالات:

شاخصه های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان
اهداف و عناصر و رویکردهای تقریبی قیام امام حسین (ع) از نظر بزرگان اهل سنت
تاریخ شیعه در اسلام و مناطق اسلامی
بررسی علل ورود علمای شیعه به دربار صفوی
سیر الملوک، سیاست نامه ای در تداوم یا گسست با اندیشه ایرانشهری
مبانی و اصول فرهنگی مکتب دفاعی- امنیتی مهدویت
بررسی سبک سیاست نامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاست نامه خواجه نظام الملک
بازتاب های قیام امام حسین ع در قرن اول با تاکید بر تاثیر آن در تحکیم تفکر شیعی
نقش کمیت بن زید اسدی در گسترش علاقه به اهلبیت و مکتب آنان با تاکید بر قصیده هاشمیات

راهنما، مشاوره و داوری پایان نامه رساله های علمی حوزوی و دانشگاهی:

سمینار استاد راهنما دانشگاه ادیان و مذاهب
مبانی و اصول مکتب دفاعی- امنیتی پیامبر اکرم(ص) استاد داور دانشگاه عالی دفاع ملی

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

دبیر گروه تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم 1395- 1394

مدیر گروه کارشناسی رشته شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم 1395- 1393

عضو هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان 4 دوره

بسیج فعال ناحیه مقاومت بسیج امام رضا ع سپاه قم از سال 78 تاکنون

مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زندان ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و… از 83 تاکنون

سمینار علمی ازدواج و تحکیم خانواده دانشگاه پیام نور پاکدشت 97

کارشناس عقیدتی سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع از 98 تاکنون

رئیس ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی ستاد انتخاباتی دولت مردمی- ایران قوی انتخابات 1400

تقدیر نامه از حوزه علمیه قم به عنوان استاد برگزیده در سالهای 1389، 1390، 1393، 1395، 1398

تقدیر نامه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاکدشت در سال 1394

تقدیرنامه از اداره اوقاف و امور خیریه پاکدشت در سالهای 1394، 1396، 1397، 1398

تقدیرنامه از ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1395

تقدیرنامه از ریاست دانشگاه پیام نور پاکدشت در سال 1397

تقدیرنامه از دانشگاه صنعتی قم در سال 1397