مهدی دردمند

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قران و حدیث

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

  1. دروس مقدمات در مدارس سطح 1حوزه علمیه قم از سال 1392 تاکنون

تألیفات:

راهکارهای مدیریت رفتار اخلاقی در راستای بهبود شاکله اخلاقی

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

  1. تبلیغ از سال 87 تا کنون بصورت غیر رسمی یا از طریق معاونت تبلیغ

2. عضویت در شورای راهبردی اردوهای جهادی قم سال 93

3. شرکت در اردوهای جهادی دانشجویی در دانشگاههای خواهران امام صادق تهران، آزاد علوم تحقیقات تهران/ آزاد نجف اباد / و ..