امین دانش محمودآبادی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: دیپلم
حوزوی: سطح 4، درس خارج فقه و اصول بیش از ۱۰ سال

سوابق تدریس:

حدود 20 سال در جامعه المصطفی و در برخی مدارس حوزه علمیه مانند مدرسه معصومیه و شهید صدوقی

صرف ساده، آموزش صرف، زبان قران، نحو مقدماتی، شرح عوامل، هدایه، صمدیه، سیوطی، مغنی، جواهر البلاغه، اصول مظفر، شرح لمعه، تجزیه و ترکیب، متن خوانی

تألیفات:

1) الدرر النقیة من البهجة المرضیّة (کتاب درسی مدرسه مؤمنیه و برخی مدارس دیگر نحو 4 و 5)
2) میزان ادیب در تجزیه و ترکیب (کتاب درسی مدرسه مؤمنیه و برخی مدارس دیگر)
3) أربعون مقالة (کتاب درسی مدرسه مؤمنیه برای متن خوانی)
4) السلوک المطهر فی أصول المظفّر (جزوه درسی اصول 2، 3، 4، 5 در مدرسه مؤمنیه، و ارسال به چاپ بعد از ارزیابی و تأیید مجتمع عالی فقه)
5) المنهاج فی تجزئة و الإعراب (ارسال به چاپ)
6) فرهنگ اسماء منصوب (ارسال به چاپ)
7) شرح ادبی خطبه اول نهج البلاغه (جزوه)
8) تأسیس الأصول (برای اصول 1 در حد جزوه)
9) الثمار الجنیّة من الروضة البهیّة (تلخیص و تحقیق روضه در حدّ جزوه)

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

1) رتبه ممتازی و نفر اول در پایه های (7،9،10) و نفر دوم در پایه (8).
2) عضو گروه علمی و تربیتی ادبیات عربی مجتمع عالی فقه حدود 15 سال.
3) دبیر پژوهشی گروه علمی و تربیتی ادبیات عربی مجتمع عالی فقه حدود 10 سال.
4) استاد همکار جامعة المصطفی بیش از 10 سال.
5) استاد نمونه جامعة المصطفی (در یکی از سنوات گذشته).
6) استاد نمونه مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور (در یکی از سنوات گذشته).
7) عضو لجنه طرح سؤالات آزمون ارشد و دکتری جامعة المصطفی.
8) عضو لجنه ارزیابی سؤالات آزمون ارشد و دکتری جامعة المصطفی.