محمدعلی الهی قزلجه ای

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: دبیرستان
حوزوی: سطح 4 حوزه و ۱۵ سال خارج فقه و اصول

سوابق تدریس:

۱۶ سال تدریس اصول فقه و شرح لمعه

سوابق علمی، فرهنگی، تبلیغی:

۱. تحقیق و مقاله نویسی در موضوعات فقهی، در موسسه دایرة المعارف فقه بر مذهب اهل البیت علیهم السلام به مدت ۷ سال.
۲. همکاری در تدوین فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت در همان موسسه.
۳.همکاری با بخش تحقیقات مرکز نشر آثار امام خمینی (ره).
۴. تدوین رساله  الاحصار فی الحج و العمره.
۵. سالها همکاری با بعثه مقام معظم رهبری در امر حج و عمره.
۶. همکاری با جامعة المصطفی.