علی فرهادی نیا

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کلاسیک: دیپلم ریاضی فیزیک

حوزوی: سطح سه حوزه/ 8سال درس خارج فقه و اصول

سوابق تدریس:

  • اصول مظفر سه سال
  • قطع و ظن رسائل دو سال
  • استصحاب و تعادل و تراجیح رسائل سه سال
  • برائت رسائل2 سال
  • محرمه کتاب المکاسب یک سال

مقالات:

بررسی اطلاقات در نیابت معذور در بحث حج که در مجله میقات حج در شماره 105؛ پاییز 97؛ رتبه مقاله علمی- ترویجی

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

دوره سطح و خارج در مدرسه تخصصی فقهی و اصول امام محمد باقر علیه السلام تحت اشراف حضرت آیت الله زنجانی

دوره خارج تا سال 99 به مدت 8 سال در درس خارج فقه و اصول استاد شهیدی پور

روش تدریس: در دوره مقدمات بر تصور صحیح مطالب و در دوره سطح به تعمیق در مقام استدلال و تصدیق است. در دوره سطح تعمیق فقط در محدوده کتاب تعریف می شود.