مهدی قریب گرگانی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی اقتصاد

حوزوی: سطح 3

سوابق تدریس:

مدرسه علمیه معصومیه: عقاید پایه2، 3 و 5، فقه 9
مدرسه علمیه علوی: عقاید1
مدرسه علمیه حقانی: فقه9، فقه11

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

سوابق درسی:
دانش آموختۀ کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال 1382 – 1378
دانش آموختۀ مدرسۀ علمیۀ معصومیه سال 1388- 1383
فلسفه (بدایة و نهایۀ و موضوعات رییسی فلسفۀ صدرا) 1391- 1385 محضر استاد فلاح و استاد امینی نژاد
مکاسب و کفایه از سال های 1388 تا 1392 محضر استاد امینی
درس خارج فقه و اصول از سال های 1392 تا 1397 محضر استاد امینی
درس خارج فقه و اصول از سال های 1390 تا 1398 محضر استاد سید احمد مددی
استفاده از محضر اساتید خارج آیات عظام و حج اسلام وحید خراسانی، هاشمی شاهرودی، شهیدی، شب زنده دار
دورۀ آموزشی سطح 3 حکمت و عرفان مؤسسۀ امام رضا سال 1394 – 1391
مباحثه آثار عرفانی و فقهی حضرت امام زیر نظر اساتید 1397 – 1394

سوابق پژوهشی:
عضو گروه پژوهشی فقه حکومت خانۀ طلاب از سال 1392 تا 1397
عضو گروه پژوهشی فقه معاملات تحت اشراف استاد امینی زید عزه 1390 تا 1397
سطح 3 فقه معاملات با موضوع “ماهیت حق و احکام معاملاتی آن از دیدگاه امام خمینی، محقق نایینی و صاحب جواهر”
جزوۀ مکتب فقهی حضرت امام در عصر انقلاب اسلامی (به سفارش اردوی اسلام ناب)
دارای چندین مقاله علمی ترویجی در نشریات حوزوی
جزوۀ هویت طلبگی در عصر امام خمینی (به سفارش اردوی اسلام ناب)

سوابق تدریس:
تدریس “شیعه در اسلام، عقاید آقای مصباح و کتاب طرح کلی اندیشه در قرآن مقام معظم رهبری” در مدرسۀ علمیۀ معصومیه به مدت سه سال
تدریس طرح کلی اندیشه در قرآن در مدرسه حقانی
تدریس کتاب عقاید پایۀ اول در مدرسۀ علمیۀ علوی به مدت یک سال
تدریس لمعه در مدرسۀ امیرالمؤمنین قم
تدریس لمعه در مدارس معصومه و حقانی
تدریس مکتب سیاسی اجتماعی حضرت امام در دورۀ اسلام ناب
تدریس مکتب فقهی حضرت امام در دورۀ اسلام ناب
تدریس صرف ساده مدرسه شریف قنوتی
تدریس حکمت مدرسه شریف قنوتی

سوابق اجرایی و کاری:
مسئول و عضو شورای راهبردی خانۀ طلاب جوان
مسئول دفتر عهد مدرسۀ معصومیه از سال 1389 – 1395
مسئول پایۀ مدرسۀ معصومیه به مدت 4 سال
مسئول ادارۀ علم و مهارت های طلبگی معاونت تهذیب مدرسۀ معصومیه به مدت یک سال (1393 – 1394)
مسئول بخش خانوادۀ خانۀ طلاب جوان قم به مدت 2 سال 1390 – 1392
مسئول فرهنگی خارج اردوی جهادی دانشجویی طلبگی محبین الائمه به مدت 2 سال 1391 – 1393
مسئول هیأت امام حسن مجتبی علیه السلام به مدت 3 سال 1391 – 1394