علی رضا گودرزی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کلاسیک: دیپلم

حوزوی: اشتغال به درس خارج و پایان نامه سطح۴

سوابق تدریس:

صرف ساده، هدایه، صمدیه، احکام، شرح سیوطی، شرح ابن عقیل، مغنی الادیب، شرح لمعه

تألیفات:

  • تقریرات مکاسب محرمه ج۱و۲و۳
  • مشارکت در۵جلد از تقریرات اصول فقه
  • قواعد اصولی و تعداد زیادی مقاله غیررسمی

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

  • سابقه طولانی در امر تبلیغ و دریافت لوح تقدیر از سازمان اوقاف به عنوان مبلغ فعال
  • سابقه ۱۰ سال فعالیت پژوهشی در موسسه اشراق و عرفان