سید مصطفی حسینی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: دیپلم ریاضی

حوزوی: سطح ۳، درس خارج فقه و اصول

سوابق تدریس:

از سال 1394  تاکنون به تدریس کفایه، رسائل، مکاسب، تفسیر در سطح دو و سطح عالی

از سال 1394 تدریس لمعه در مدرسه علمیه معصومیه

مقالات:

مقاله علمی پژوهشی با عنوان «موضوع شناسی اکراه در باب معاملات تطبیق بین فقه شیعه (امام و شیخ انصاری) و اهل تسنن و حقوق ایران و مصر و فرانسه» در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، مجله تخصصی فقه دفتر تبلیغات اسلامی

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

از سال ۱۳۸۶ تا کنون به تبلیغ در موارد متعدد مثل دبیرستانهای خوابگاهی و مساجد و ادارات و… به کلاس و حلقه معرفت و منبر و سخنرانی و…

از طرف دفتر تبلیغات از سال ۱۳۸۷ تاکنون