هاشم جنگجو

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی مهندسی مکانیک

حوزوی: سطح سه حوزه

سوابق تدریس:

هدایه، سیوطی ۱ و ۲

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

مشغول به تحصیل در موسسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام، فعالیت های تبلیغی در ایام تبلیغی