مجتبی جولایی فر

سوابق تحصیلی(حوزوی و کلاسیک):

کلاسیک: فارغ التحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر از دانشکده فنی مهندسی شهید مهاجر اصفهان
حوزوی: دانش پژوه سطح چهار تخصصی رشته فقه تربیت موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

سوابق تدریس:

مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه قم(پایه 1-10)
فقه و اصول فقه و منطق و ادبیات عرب و…
استاد فلسفه و کلام مجمع عالی حکمت اسلامی
استاد تفسیر مجمع تفسیر

تألیفات:

1. تالیف دو فصل انسان شناسی و دین شناسی کتاب اسلام شناسی
2. عضو گروه مولفان کتاب کرونا و جامعه
3. عضو گروه نویسندگان پروژه ی کتاب منظومه فکری آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مقالات:

مقالات فقهی
1. تحلیل فقهی حکم اضرار به نفس در عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا چاپ شده در شماره 87-88 فصلنامه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2. مبانی فقهی پایبندی به نظرات کارشناسان بهداشت در رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا چاپ شده در پروژه کتاب کرونا در مرکز مطالعات حوزه علمیه قم

مقالات اصولی
1. روش شناسی اجتهادی آیت الله العظمی مکارم شیرازی چاپ شده در پروژه منظومه فکری معظم له در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مقالات کلامی و فلسفی
1. روش شناسی مسائل اعتقادی از دیدگاه آیت الله العظمی مکارم شیرازی چاپ شده در پروژه منظومه فکری معظم له در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2. دین شناسی از دیدگاه آیت الله العظمی مکارم شیرازی چاپ شده در پروژه منظومه فکری معظم له در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3. حیات طیبه، کمال و قرب الهی از دیدگاه آیت الله العظمی مکارم شیرازی چاپ شده در پروژه منظومه فکری معظم له در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4. پیشرفت و تمدن اسلامی از دیدگاه آیت الله العظمی مکارم شیرازی چاپ شده در پروژه منظومه فکری معظم له در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مقالات تفسیری
1. اهداف قرآن از دیدگاه علامه مصباح یزدی ره – مقاله علمی پژوهشی در همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی

مقالات علوم تربیتی و روان شناسی
1. مبانی انسان شناسی در تعلیم و تربیت از دیدگاه علامه مصباح یزدی ره – مقاله علمی پژوهشی
2. واکاوی نظریه هرم نفس علامه مصباح یزدی ره – مقاله علمی پژوهشی

کرسی علمی ترویجی- پژوهشی
1- ارائه کرسی علمی ترویجی مقاله اهداف قرآن از دیدگاه علامه مصباح یزدی ره

مقالات همایش های ملی و بین المللی
1. ارائه 3 مقاله (1. اهداف قرآن 2 .نظریه هرم نفس 3. مبانی انسان شناسی از دیدگاه علامه مصباح یزدی ره) در همایش ملی علامه مصباح یزدی

قرائت مقاله در همایش های ملی و بین المللی
1. ارائه 3 مقاله (1. اهداف قرآن 2 .نظریه هرم نفس 3. مبانی انسان شناسی از دیدگاه علامه مصباح یزدی ره) در همایش ملی علامه مصباح یزدی

ارزیابی مقالات علمی:

1. ارزیابی مقالات متعدد علمی ترویجی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2. ارزیابی مقالات متعدد پژوهشی در مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

فعالیت اجتماعی و فرهنگی:

1. مشاور جوان اسبق فرماندار شهرستان دزفول
2. سابقه بیش از 10 سال تبلیغ در مناطق مختلف