احمد خیرآبادی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: مهندسی گیاهپزشکی
حوزوی: خارج فقه و اصول شش سال، تخصصی فقه فرهنگ

سوابق تدریس:

کلام
منطق
اصول(رسایل)
مکاسب، لمعه
ادبیات

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

ده سال تبلیغ در دانشگاه از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مشغول تحصیل در رشته تخصصی فقه فرهنگ در مرکز جامع علوم اسلامی حضرت ولی امر عجل الله فرجه الشریف