رضا میقانی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: ارشد علوم قرآنی

حوزوی: سطح 4، درس خارج

سوابق تدریس:

شرح لمعه مدرسه علمیه معصومیه قم ۱۰ سال
بدایه المعارف مدرسه علمیه معصومه قم ۶ سال
تفسیر جوامع الجامع و المیزان مدرسه علمیه معصومیه ۳ سال
معارف علوم قرآنی مدرسه هلمیه معصومیه ۲ سال
منطق و فلسفه مدرسه عامیه معصومیه ۴ سال
معارف قرآن، کاربرد علوم بلاغی، تاربخ عمومی و عرب، تاربخ تفسیر، قرآن شناسی، درایه و حدیث و اخلاق در قرآن، خداشناسی، زبان عربی و مکالمه در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( نیمه حضوری) ۸ سال
تفسیر قرآن، خداشناسی، قرآن شناسی، تفسیر بیضاوی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد حضوری ۳ سال
معارف قرآن مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه قم ۱۵ واحد
قواعد الفقهیه مدرسه علمیه مومنیه قم یک سال

تألیفات:

سیره نبوی ۱۳۸۱
خانواده فرصتها، فراغتها و چالشها ۱۳۸۶
دیار یار، پژوهشی فراگرد فرهنگ حج ۱۳۸۷
امنیت در قرآن و سنت ۱۳۹۵
فرهنگ کار و قانون مداری از دیدگاه اسلام ۱۳۹۳
و ۱۰ تالیف دیگر

مقالات:

تمدن و شهر نشینی در زمان پیامبر اکرم (ص) فصل نامه فرهنگ جهاد سال ۷، ش ۲۷، بهار ۱۳۸۱
نگاهی گذرا به کشاورزی در عهد اموی و عباسی فصل نامه فرهنگ جهاد سال ۷، ش ۲۸، بهار ۱۳۸۱
جوان و قرآن سال۹، ش ۳۳، ۱۳۸۲
کنکاشی در فرهنگ رخنه تهاجم شبیح خون و مدیریت فرهنگی فصل نامه فرهنگ و جهاد سال ۱۳۹۴
گواهی و گواهان از ویدگاه قرآن و سنت فصل نامه فرهنگ و جهاد سال ۱۳، ۱۳۸۶
نقش عنصر مشارکت در مدیریت و فرهنگ جهادی .همایش مدیریت جهادی سال ۱۳۸۷
فرهنگ و مدیریت جهادی در آینه اندیشه امام و رهبری و مبانی اعتقادی آن .همایش مدیریت جهادی ستل ۱۳۸۶
و ۲۰ مقاله دیگر

راهنما، مشاوره و داوری پایان نامه رساله های علمی حوزوی و دانشگاهی:

خاتمیت در آیات و روایات رساله علمیه سطح ۳ ، دفاع ۱۳۷۷
اجیر و احکام آن در عقد اجاره ، سطح ۳، دفاع ۱۳۸۶
نقش اجتماعی وقف در اسلام ، سطح ۳، دفاع ۱۳۹۴
حج عمره در اسلام، سطح ۳، دفاع ۱۳۹۳
نقش نیایش در تکامل معنوی اسلام، سطح ۳، دفاع ۱۳۹۰
نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و فراگیری در دروس حوزوی ، سطح ۳، دفاع ۱۳۹۰
نقش مربی در تربیت دینی متربیان نوجوان، سطح ۳، دفاع ۱۳۹۶
زیارت از دیدگاه عقل و نقل، سطح ۳، دفاع ۱۳۹۷

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

20 سال سابقه تبلیغ در جاهای مختلف؛ ۲۰ سال درس خارج آیت الله وحید خراسانی، مرحوم آیت الله فاظل لنکرانی، مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی، مرحوم آیت الله مظاهری، آیت الله مومت قمی و آیت الله حسین نوری همدانی
کارشناسی معارف موسسه در راه حق و بنیاد باقرالعلوم ۱۳۶۰-۱۳۶۵