محمدحسن محمدی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کلاسیک: دیپلم رشته علوم و معارف اسلامی

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

ادبیات عرب
منطق

هفت دور تدریس علم منطق با محوریت کتاب های جوهر النضید، المنطق و دانش منطق؛

تدریس اصول فقه، تدریس دو دور کامل هر سه حلقه کتاب حلقات شهید صدر و در فقه، تدریس نیمی از کتاب شرح لمعه

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

در سال 1390 از مقطع دیپلم وارد حوزه علمیه قم، اکنون مشغول به تحصیل در مقطع درس خارج

پایان نامه سطح سه با موضوع «نظام اهداف نهاد روحانیت و موقعیت های اجتماعی مبتنی بر آن» در مراحل پایانی تالیف قرار دارد.

در کنار تحصیل دروس رایج حوزه، مطالعات تخصصی در زمینه کلام، فلسفه، منطق، اصول فقه و مسائل پیرامون هویت صنفی حوزویان

از سال 1393 به صورت غیر رسمی و از سال 1396 به صورت رسمی مشغول به تدریس دروس حوزوی در مدارس علمیه قم و جامعه المصطفی