محمد پورغلامی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

حوزوی: اتمام سطوح عالی وچهار سال سابقه خارج فقه واصول

سوابق تدریس:

۱۴سال سابقه تدریس دروس: تجوید، علوم قرآنی، نهج البلاغه ۱و۲و۳، آیین نگارش، فلسفه