سید حسین رحیم زاده مدنی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها از دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

تبلیغ در مدارس نمونه دولتی تهران و قم