روح الله رجبی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، دانشگاه امیرکبیر تهران

حوزوی: سطح سه، مشغول درس خارج فقه، اصول و فلسفه و عرفان

سوابق تدریس:

صرف، نحو، منطق، فقه، اصول و فلسفه

تألیفات:

مجموعه هفت جلدی برنا ، نظام نامه علمی تربیتی کانونهای نخبه پرور

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

مدرس دوره های تخصصی دانشها و روشهای تربیتی، ارتباط تربیتی، تبلیغی و مشاوره‌ای با مجموعه های تربیتی کشور