روح الله راسل

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: مهندسی صنایع

حوزوی: سطح سه، درس خارج

سوابق تدریس:

تجوید، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، تفسیر، حدیث

تألیفات:

– منشور طلبگی
– نگاهی به تاریخچه و تفکرات جریانات شبه حجتیه ای
– هفت آسمان

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

• تدریس تجوید، قرائت، حفظ موضوعی و تفسیر قرآن کریم از سال 84 تا کنون(مقدمات و سطح عالی حوزه و مرکز تخصصی تفسیر حوزه)
• تدریس ادبیات عرب(صرف، لغت، نحو، معانی، بیان، بدیع) از سال 87 تا کنون در حوزه علمیه قم با رویکرد کاربرد ادبیات عرب در فهم قرآن و حدیث
• کارشناس برنامه های رادیو معارف و رادیو قرآن (حدود 850 برنامه) از سال 92 تا کنون
• مشاور تحصیلی و قرآنی در سایت «طلبگی تا اجتهاد»(tt-ej.ir) از سال 94 تا 99
• طلبه نخبه(جایزه بنیاد ملّی البرز) در سال 93
• استاد برتر حوزه در سال 98 و دریافت هدیه از مدیر محترم حوزه، حضرت آیت الله اعرافی
• استاد دوره های تربیت مربی حفظ قرآن در سازمان اوقاف قم(تربیت چندین هزار مربی قرآن در کل کشور در سال های 95 تا 97)

• ارائه کارگاه ها و دوره های قرآنی برای طلاب و حفاظ سطح کشور طی سال های 87 تا 97 با عناوین:
o مراحل انس با قرآن و حدیث
o مراحل حفظ قرآن و حدیث
o زیباخوانی و حفظ موضوعی قرآن
o تربیت فرزند قرآنی(هر مادر ایرانی، معلم قرآنی)
o خانواده مطلوب قرآنی
o تغذیه در قرآن
o و …

• تألیف چند کتاب و مقاله نظیر:
o منشور طلبگی (شرح آیه 122 توبه معروف به آیه نَفر)
o هفت آسمان (مراحل انس با ثقلین)
o نگاهی به تاریخچه و تفکرات جریانات شبه حجتیه ای (یکی از سه نویسنده)
o طلیعه انس، طلیعه حکمت، طلیعه بندگی
o ویراستاری برخی آثار تفسیر قرآن

برخی سوابق مدیریتی و اجرایی
• دبیر شواری قرآن و عترت حوزه های علمیه(87 تا 89) که منجر به تدوین طرح جامع قرآن و حدیث به عنوان برنامه درسی حوزه شد.
• عضو کارگروه قرائت حوزه و عضو فعال تدوین کتاب قرائت1و2 حوزات علمیه، که منجر به تألیف کتاب جدید قرائت و تجوید در حوزات شد.