احمد رضا صفا

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: دکتری علوم اقتصادی

حوزوی: سطح ۴ حوزه علمیه قم

سوابق تدریس:

۱- مقدمات ۳ سال اصفهان
۲- مکاسب کاربردی ۳ سال مدرسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
۳- لمعه ۳ سال مدرسه علمیه معصومیه

تألیفات:

فقه ابزارهای مشتقه

بررسی طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی

مقالات:

۱- بررسی فقهی باینری آپشن مجله اقتصاد اسلامی
۲- روش شناسی مالی اسلامی مجله معرفت اقتصادی
۳- اسلامی سازی نظام مالی متعارف مجله جستارهای اقتصادی

راهنما، مشاوره و داوری پایان نامه رساله های علمی حوزوی و دانشگاهی:

۱- جامعه المصطفی العالمیه
۲- دانشگاه خوارزمی
۳- دانشگاه امام صادق علیه السلام

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

استاد دروس اقتصادی در دانشگاه و استاد سطوح عالی و مقدمات در حوزه علمیه قم

تبلیغ نهاد رهبری در دانشگاهها و دفتر تبلیغات از سال 1379 تا به حال