محمد شکری

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کلاسیک: دیپلم ریاضی

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

مختصر المعانی
جواهر البلاغة
درر البلاغة
مغنی الأدیب
سیوطی
مشاوره کفایه

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

شرکت در درس اساتیدی چون: آقایان کفیل، خاکسار دوست، فتوحی در ادبیات و حضرت استاد صفایی بوشهری در فقه.

شرکت در درس اساتید سطوح عالی آقایان: حسین وحید پور، محمد تعظیمی فر، محمدرضا صادر و حسن اردمه

تحصیل در مؤسسه اطلس تاریخ اسلام، طی حدود 3 سال به کار پژوهشی در زمینه تاریخ و جغرافیای تاریخ اسلام.

مسؤول گروه جغرافیا در  مرکز تخصصی