سعید سلیمانی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

سوابق دانشگاهی: کارشناسی ارشد

سوابق حوزوی: سطح 4، درس خارج

سوابق تدریس:

در مجموع 16 سال متوالی تدریس؛ در هر سال تحصیلی روزانه تدریس چند درس اصلی.

تألیفات:

 •  تالیف کتاب – توضیح مضمونی کتاب مغنی الادیب (ابواب دوم و سوم) – انتشارات سروش یار مهربان، شابک: 6-954899-600- 978 و شماره کتاب شناسی ملی:5996490.
 • نگارش کتاب «اسوه تقوی و عمل»؛ سرگذشت (آیت الله میرزا محمد درچه‌ای) و کسب امتیاز ممتازی از آموزش استان اصفهان.

مقالات:

 • مقاله با عنوان «هم سوئی حوزه‌های سلامت و دین در بر خورد با کووید 19» مجله علمی پژوهشی پژوهش در دین و سلامت شماره 23 دوره 6 شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران لینک مقاله https://doi.org/10.22037/jrrh.v6i2.30275.
 • مقاله با عنوان: «بررسی تأثیر ذبح اسلامی در سلامت غذا با تأکید بر متون دینی- The effect of Islamic slaughter on food health based on Islamic texts» به زبان انگلیسی (چاپ شده در مجله علمی پژوهشی پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به همراه گواهی چاپ، لینک مقاله https://journals.sbmu.ac.ir/index.php/rbms/article/view/36112)
 •  مقاله با عنوان: «بیماری‌های واگیردار از واقعیّت تا إنکار با تأکید بر متون روایی» (مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامي در حوزه سلامت؛ بهار 1400- دوره پنجم، شماره اول، صفحه 36-25 – صاحب امتیاز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، لینک مقاله http://mes.nahad.ir/article_1025.html).
 • مقاله با عنوان: «اعتبار پژوهی آزمایشهای پزشکی در حوزه‌ی مسائل فقهی» (پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی پژوهشی پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به همراه گواهی چاپ در سال1401).
 •  مقاله با عنوان: «معناشناسی و کاربرد شناسی أسلوب تنازع در قرآن کریم». مجله علمی پزوهشی ادبی قرآنی دانشگاه اراک در حال داوری.
 • مقاله با عنوان: «بررسی ساختار نحوی- بلاغی (کلّا) و کاربرد آن در قرآن». چاپ نشده.

راهنما، مشاوره و داوری پایان نامه رساله های علمی حوزوی و دانشگاهی:

استاد مشاور و یا استاد راهنما یا استاد داور برای چند پایان نامه سطح سه به تفصیل ذیل:
– بررسی تفسیری آیاتِ مشتمل بر استثناءِ منقطع- پژوهشگر: عسگری.
– بررسی تغلیب و نقش آن در فهم قرآن (داور همراه گواهی).
– بررسی و تحلیل ادبی حذف و تقدیر و تاثیر آن در فهم قرآن و احادیث-
– صنعت استخدام و نقش آن در تفسیر و فهم قرآن

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

 • مُدَرس حوزه علمیه قم (مدرسه معصومیه) و دارای مجوز تدریس فقه و اصول و مجوز تدریس سطح عالی از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
 •  دارای مجوز تدریس به زبان عربی از دانشگاه بین‌المللی ادیان و مذاهب (University of Religions and Denominations).
 • استاد مشاور و راهنما رساله‌های سطح 3 ادبیات عرب حوزه علمیه قم (حوزه خواهران و برادران) و رساله‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی ادیان و مذاهب.
 •  شرکت در درس خارج فقه و اصول فقه و نگارش تقریرات درس خارج فقه و اصول فقه در قالب 17 مجلد 100برگ.
 • تالیف پایان نامه سطح 3 با موضوع «بررسی و تحلیل ادبی استثناء منقطع و نقش آن در تفسیر قرآن» و کسب رتبه عالی (نمره 19) از مرکز مدیریت حوزه قم و این پایان نامه به عنوان اثر قابل تحسین در جشنواره علامه حلی مورد تقدیر قرار گرفت.
 • تالیف پایان نامه سطح 4 با موضوع «بررسی و تحلیل اصولی طرق حصر و تطبیق آن بر مصادیق فقهی» و کسب رتبه عالی (نمره 19) از مرکز مدیریت حوزه قم.
 • مُدَرس و مسئول علمی برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی تربیت استاد در قم و شهرستان در سال تحصیلی 94-93 و 95-94.