مجتبی وظیفه دوست خلج

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: ارشد فلسفه دین دانشگاه علامه طباطبایی
حوزوی: سطح ۳، درس خارج

سوابق تدریس:

۱. منطق مرحوم مظفر . ۱ دوره
۲. منطق صناعات . ۳ دوره
۳. کلام امامت. ۳ دوره
۴.هدایه و صمدیه. ۱ دوره
۵. ابن عقیل. ۱ دوره
۶. سیوطی. ۱ دوره
۷. مغنی ۱. ۳ دوره
۸. مغنی ۲. ۱۰ دوره
۹‌. رجال. ۴ دوره

مقالات:

عمار ساباطی هویت فردی و رجالی؛ فصلنامه علوم حدیث حوزه