اهداف، وظایف و دستاوردهای حوزه مدیریت

دفترمدیر:

۱. نظارت بر گردش مکاتبات درکلیه قسمت‌های مدرسه .
۲. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، ماموریت ها و بازدیدها .
۳. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه .
۴. پاسخگویی به مراجعین حضوری و غیرحضوری .
۵. گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی .
۶. تهیه گزارش‌های دوره‌ای و  موردی جهت ارجاع به مراکز ذیربط  .
۷. تهیه، تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات جلسات .
۸. رصد و پایش اطلاعات و تهیه گزارشات دوره ای .
۹. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در ماموریت های بین بخشی.

فناوری:

۱. انجام کلیه خدمات نرم افزاری و سخت‌افزاری مربوط به رایانه‌های مدرسه .
۲. حفظ و نگهداری و نظارت بر سیستم شبکه داخلی مدرسه. (سخت افزاری و نرم افزاری)  .
۳. نظارت و پیگیری بر کلیه امور مربوط به سایت‌های مرتبط با امور مدرسه .
۴. ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط  .
دبیرخانه:
۱. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی .
۲. تهیه پیش نویس، تایپ نامه‌ها، تهیه مستندات مورد نیاز حسب مورد و انجام پیگیری لازم در این خصوص .
۳. تهیه وتنظیم بانک اطلاعات از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و ثبت و ضبط اطلاعات روزانه در آن .

بایگانی:

۱. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط، دستورالعمل‌ها و اصول طبقه بندی .
۲. تشکیل پرونده برای طلاب، همکاران مدرسه .
۳. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز  .
۴. آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و غیره .
۵. ارائه خدمات به اساتید، طلاب و همکاران .